Göteborg Knowledge Lab

Göteborg Knowledge Lab etablerades 2010 vid Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet som ett centrum för pedagogiska designinriktade utvecklingsarbeten, i huvudsak inom miljön Lärande, kommunikation och IT. Detta sker delvis i samverkan med skolor i regionen (något som vi eftersträvar att utöka), men i första hand med inriktning på utbildningsverksamheten vid universitetet. För närvarande genomför vi, i samarbete med Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL), flera projekt för att utveckla och stödja utbildningen vid Göteborgs universitet. 

Förutom att arbeta med utvecklingsinriktade projekt är Knowledge Lab också en viktig resurs inom flera forskningsprojekt och även för utbildningsrelaterade aktiviteter i program och kurser vid institutionen för tillämpad IT.

Under 2019 inleds ett projekt med att utveckla labbet ytterligare. Målet är att kunna bygga en miljö som riktar sig till verksamma lärare och skolledare inom grundskola och gymnasium. Projektet är i nuläget endast på idéstadiet, så ytterligare information kommer att läggas upp när det går in i en mer konkret utvecklingsfas.